Wersje językowe
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

                                                 REGULAMIN SKLEPU               

  1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Właścicielem internetowego sklepu  www.antcenter.com.pl  jest firma:

 Prosper  Izabela Rachwał, ul. Krośnieńska 114A, 38-420 Korczyna

NIP :  684 116 14 14

REGON : 371 178 360

Rachunek bankowy : PL 17 1050 1458 1000 0092 1750 8226

1.2  Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w Sklepie.

 1.3 Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.

1.4  Ceny są podane z uwzględnieniem wszystkich podatków - tzw. ceny brutto. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT.

 

  2. SKŁADANIE  ZAMÓWIEŃ

2.1  Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej  www.antcenter.com.pl.

2.2  Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone drogą elektroniczną, poprzez wysłanie e-maila na adres podany w zamówieniu.

2.3  Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do nie wysłania towaru.

2.4  Klienci  mają możliwość korzystania z antcenter.com.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań. Świadczenie usług w ramach Konta na antcenter.com.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z antcenter.com.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których antcenter.com.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

2.5. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w antcenter.com.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny. Z chwilą zakupu  dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Prosper Izabela Rachwał, której przedmiotem są usługi świadczone przez antcenter.com.pl na warunkach określonych w Regulaminie.

 

 3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1  Zamówienia są przyjęte do realizacji w dni robocze z chwilą:

w przypadku zamówień płatnych przy  odbiorze-  z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta,

w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Sklepu

3.2  Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia informując Sklep telefonicznie lub mailowo o chęci rezygnacji z zamówienia.

 3.3 Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera DPD ( wysyłki zagraniczne ) pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 3.4 Czas realizacji jest uzależniony od daty wpłynięcia/ opłaty zamówienia. Ze względu na bezpieczeństwo dostawy mrówek, mrówki są wysyłane w dniach poniedziałek, wtorek, środa ( w dni robocze). Wyjątek stanowią formikaria, areny oraz akcesoria, które są wysyłane 5 dni w tygodniu.

Sklep zastrzega prawo wstrzymania się z wysyłką w terminie późniejszym w wypadku dużych mrozów ze względu na bezpieczeństwo mrówek.

3.5 Czas dostawy jest zgodny z regulaminem Poczty Polskiej:

List polecony priorytetowy- 48 godzin

Przesyłka Ekspres 24- 24 godziny

Przesyłka Kurier 48- 48 godzin

W okresie zimowym nie wysyłamy mrówek lub mączników listem priorytetowym ze względu na bezpieczeństwo.

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach Przewoźnika.

3.6 Na życzenie klienta  wystawiamy Faktury VAT. Informację o zapotrzebowaniu na fakturę VAT należy zamieścić w uwagach do zamówienia. Faktury VAT przesyłane są w formie elektronicznej (gotowe do wydruku ) na podany w zamówieniu adres mailowy lub załączane w oryginale do przesyłki.

 

 4. KOSZTY PRZESYŁKI

Ceny wyrobów nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt przesyłki jest uzależniony od: wartości zamówienia, wagi zamówienia, sposobu dostawy oraz kraju docelowego.

 

 5. FORMY  PŁATNOŚCI

5.1. Zamówienia składane przez klientów z Polski przyjmowane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

5.2. Dla Państwa wygody przy składaniu zamówień akceptujemy poniższe formy płatności :

- należność pobiera listonosz/kurier- jest to tzw. opcja "za pobraniem",

- przelewem bankowym na konto sklepu,

- poprzez system płatności PayPal- płatność na maila: info@antcenter.com.pl

- poprzez system płatności PayU

- poprzez Przelew 24

- poprzez mTransfer

5.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

5.4  Przesyłki poza granice kraju mogą być opłacone przelewem bankowym na konto sklepu lub poprzez system PayPal.

5.5 Przesyłki pobraniowe: Dostawca może się domagać wynagrodzenia za poniesioną szkodę ( koszty przesyłki towaru do/ od klienta) w wypadku nie odebrania przesyłki pobraniowej.

                                             

 6. REKLAMACJE

6.1 Reklamacjom podlegają:

- mrówki- jeżeli zostały dostarczone nieżywe

- formikaria i areny- jeżeli zostały dostarczone rozbite

- wyżej wymienione towary- jeżeli nie są zgodne z opisem zamówionego produktu

6.2 Reklamacje należy składać natychmiast po otrzymaniu towaru przesyłając zdjęcie niepełnowartościowego towaru.

6.3 Reklamacje można składać :

- drogą elektroniczną na adres: info@antcenter.com.pl

- pisemnie na adres korespondencyjny :

Prosper  Izabela Rachwał, ul. Krośnieńska 114A, 38-420 Korczyna

6.4 Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych

6.5 Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.   

6.6. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na podany wyżej adres.

6.6.1  Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Prosper Izabela Rachwał niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Prosper Izabela Rachwał albo Prosper Izabela Rachwał nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

6.6.2 Prosper Izabela Rachwał rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Prosper Izabela Rachwał nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków ( reklamacja z tytułu rękojmi), gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Prosper Izabela Rachwał. W celu odesłania zakupionego produktu należy poinformować Prosper Izabela Rachwał i Prosper Izabela Rachwał zamawia kuriera po odbiór przedmiotu.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane (towar nie został wysłany), kontaktując się z obsługą sklepu  przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: info@antcenter.com.pl 

7.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. 

7.3 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.4 Klient ponosi  bezpośrednie koszty zwrotu towaru związane z dostarczeniem towaru do Sklepu.

7.5 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej) datę zawarcia umowy/odbioru towaru, imię, nazwisko oraz adres Klienta, informację o przedmiocie umowy, datę sporządzenia oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym Antcenter, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej - winno być podpisane ( Załącznik nr 1)

7.6 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej pod wskazany adres:

Prosper  Izabela Rachwał, ul. Krośnieńska 114A, 38-420 Korczyna  (z dopiskiem: "zwrot")

7.7 Zwracany towar powinien zostać wysłany na adres:

Prosper  Izabela Rachwał, ul. Krośnieńska 114A, 38-420 Korczyna  ( z dopiskiem: „zwrot”)

7.8  Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 7.8

7.9  Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

 

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE

8.1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

8.2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Prosper Izabela Rachwał.

8.3  Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim

8.4 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Prosper Izabela Rachwał w ramach antcenter.com.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

8.5  Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu ant center.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu antcenter.com.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

8.6  Podane przez Klientów dane osobowe antcenter.com.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w antcenter.com.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez Prosper Izabela Rachwał w celach wysyłkowych.

8.7  Prosper Izabela Rachwał może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach antcenter.com.pl.  Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Prosper Izabela Rachwał, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w antcenter.com.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

8.8  Klient  przy pierwszym logowaniu w antcenter.com.pl  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Prosper Izabela Rachwał.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na podany poniżej adres Adresata.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

 

                                                                           ……………………………………..                ( Miejscowość, data)

 

Imię i nazwisko Konsumenta:   

Adres konsumenta:       ……………………………………………………………

                                              ……………………………………………………………

                                               …………………………………………………………….

                                 

Adresat:              Prosper Izabela Rachwał, Krośnieńska 114A, 38-420 Korczyna, Tel. 666 602 790

E-mail: info@antcenter.com.pl

 

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia Umowy:…………………………………………………………………………………………

Data odbioru Towaru:…………………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta ( jeżeli przesyłany w wersji papierowej) :………………………………………………

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

Polityka Ochrony Prywatności

1. Antcenter.com.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności antcenter.com.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.  Antcenter.com.pl  sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem  antcenter.com.pl

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w  antcenter.com.pl  jest Prosper Izabela Rachwał

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działaniami  antcenter.com.pl  t.j. zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach ant center.com.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednakże konieczne do realizacji zamówienia. Podanie danych wymienionych w pkt. 2.4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.5

5. Klienci mogą przeglądać antcenter.com.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w antcenter.com.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez antcenter.com.pl informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

8. W przypadku uzyskania przez Prosper Izabela Rachwał wiadomości o korzystaniu przez Klienta z  antcenter.com.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Prosper Izabela Rachwał może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9.  Antcenter.com.pl zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy  antcenter.com.pl zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Prosper Izabela Rachwał danych osobowych innemu niż Prosper Izabela Rachwał administratorowi danych.

10.  Antcenter.com.pl zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Prosper Izabela Rachwał zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 6.6 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa antcenter.com.pl może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Prosper Izabela Rachwał lub też gdy Prosper Izabela Rachwał uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w ant center.com.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

11. Antcenter.com.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

13.  Antcenter.com.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z  Antcenter.com.pl  Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z  Antcenter.com.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie  Antcenter.com.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe